Min tid i DSB

Min tid i Danske Stats Baner DSB startede i 1 september 1980 i København.
Vi var en flok unge mænd der startede på hold 41,  med vidt forskellig uddannelser, dog alle havde svendebrev fra smedefaget, nogle kom fra Falck
vi var to der kom fra Søværnet.
My time in the Danish State Railways DSB started in September 1, 1980 in Copenhagen.
We were a group of young men who started the class no. 41, with different educations, however, all had a journeyman’s certificate from the blacksmith profession, some came from Falck, we were two that came from the Navy.