Velkommen

Velkommen til min fotohjemmeside.

Jeg hedder Jes-Peder K. Løkke, er en årgang 1952, fra Tønder.

I mit arbejdsliv er jeg lokomotivfører kørelærer hos DSB i Esbjerg, og er gået på pension den 31.12.2017 efter 37 år og 4 mdr. ansættelse ved DSB Fremføring. 

Jeg har køret på alle de strækninger der udgår fra Esbjerg, mod Fredericia videre til Århus, eller via Taulov til København, jeg køre med regionaltog af typen MR/D Intercitytog med MF (IC3) ER (IR4) og MG (IC4)

Min fotografiske karriere startede først i halvfjerdserne med en Konica Autorefleks T.
Den havde automatisk lys måling og var tung som et ondt år. Jeg mente at den, absolut var bedre end den Leica M3 som min far brugte.
Peder Løkke (min far) og hans bror Ernst Løkke grundlagde den 1. maj 1945 firmaet Brdr. Løkke. I dag Brdr. Løkke Skolefoto på fabriks vej i Tønder.

I dag bruger jeg kun Nikon digital.
Min fotografiske interesse lå brak i en årrække fra ca. 1975 til 1988 hvor jeg tilmeldte mig et kursus i Esbjerg fotoklub med hovedvægten på sort hvid fotograferingen.

Jeg har via forbindelser i Norge udført foto opgaver for det tidligere Larvik Line, i en periode for Stena Line, FDM og i ca. 10 årig periode for Oppdal booking i Oppdal Norge, samt for min arbejdsgiver DSB fremføring.

Jeg har været med i Esbjergfotoklub har være medlem siden 1988 til 31.12.2017. 
I dag er jeg medlem af Alssundfotoklub.
I skal også være velkomme til at besøge vores sommerhus www.sommerhaus-dk.dk i Harboøre

Min hustru og jeg er flyttet til Als efter vi er gået på pension, for at være tætter på vore familie og børnebørn

Welcome to my photo website.
My name is Jes-Peder K. Løkke I’m from the year 1952 from Tønder.

In my working life I’m  driving instructor at DSB in Esbjerg.

I drive on all lines emanating from Esbjerg, against Fredericia on to Aarhus or via Taulov to Copenhagen, I run with regional trains of the type MR / D Intercity with MF (IC3) ER (IR4) and MG (IC4)

My photographic career started in the seventies with a Konica Auto Reflex T.
It had automatic light metering and was very heavy.
I thought it was definitely better than the Leica M3 as my father used.
Peder Løkke (my father) and his brother Ernst Løkke founded May 1, 1945 the company Brdr. Løkke.
Today Brdr. Løkke School Photo factory in Tønder.

Today I only use Nikon digital.My photographic interest lay fallow for several years from about From 1975 to 1988 when I signed up for a course in Esbjerg photo club with focusing on black white photography.

I have via connections in Norway made jobs for Larvik Line, for a period of Stena Line, FDM, and for about 10 years for Oppdal booking in Oppdal Norway, as well as for my employer DSB .

I’ve been in Esbjerg Photo club as a member since 1988, to 31 December 2017.
Today I am a member of Alssund photo club, on Als.

D-005154-Edit